top of page

Resurser - vad är det?

Uppdaterat: 12 maj 2019

Tid, pengar eller råvaror? Nja. Katternas resurser ser helt annorlunda ut än det vi människor tänker på när vi hör ordet. Med resurser menar jag utfodringsställen, vattenställen, sovplatser, viloplatser, gömställen, utkiksplatser, toalettställen, leksaker och klösmöjligheter. Alla dessa RESURSER är livsnödvändiga för att katten ska kunna leva ett normalt liv.


När man snuddar vid ordet "problembeteende" har det oftast att göra med att någon eller några av kattens resurser inte existerar eller är felplacerade - ELLER när katten faktiskt utför ett, för dem, helt naturligt beteende som vi människor inte tolererar, exempelvis urinmarkering.


Ö V N I N G:

Se över din katt/dina katters resurser.

- Hur många vattenskålar finns i hemmet?

- Hur många matställen finns?

- Hur många sovplatser?

- Hur många viloplatser?

- Hur många utkiksplatser?

- Hur många kattlådor finns och var är de placerade?

- Hur många gömställen finns?

- Hur många klösställen finns?

OCH: använder katten dem?Har din katt tillräckligt med resurser?
Har din katt tillräckligt med resurser?

bottom of page