top of page

Jordbruksverkets nya föreskrifter för kattägare

Idag meddelade Jordbruksverket att de beslutat om nya föreskrifter för hundar och katter.


En ny författning vid namn "Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter" har alltså meddelats och de nya reglerna träder i kraft redan 15 juni 2020. Målet med reglerna är att höja kattens status och tydliggöra djurägarens ansvar och krav på kompetens. 


Följande går att läsa  i de nya föreskrifterna: "Den som håller katt ska ha tillräcklig kompetens. Katter ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, vila, gömma sig, söka föda och jaga samt upprätthålla värmebalans tillgodoses."


Man kan även läsa följande: ”6 kap. 2§ Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna råd till 6 kap. 2 § Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.”


Detta innebär att alla katter som går fritt ute bör kastreras! I slutändan kommer detta leda till att färre oönskade kattungar föds.


Fler exempel på nya regler som rör katter i de nya föreskrifterna:

 • Djurhållaren ska ha kompetens och säkerställa att kattens grundläggande behov tillgodoses. Allmänna råd underlättar och stödjer tillämpningen

 • Allmänna råd om punktstädning för att öka kattens trygghet miljön om den hålls i kattstall

 • Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger länsstyrelsernas djurskyddskontrollanter ett kraftigt instrument för att ingripa i vanvårdsfall

 • Tydliga krav på att katter ska kunna hålla värme i koja eller andra liggplatser

 • Bättre och mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet

 • Bättre reglering av katter som hålls i par eller grupp, som är förankrat i vetenskap.

 • Tydligare regler för miljöberikning för katter, med förklarande allmänna råd

 • Utökade krav på brandskydd i kattstallar

 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder.

 • Katten erbjuds social kontakt normalt varje dag, individuella förutsättningar styr.

 • Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag

 • Katten ska få utlopp för sitt behov av vila tillgång till en bekväm plats för vila

 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats

 • Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende (ett allmänt råd kompletterar med exempel och tips)

 • Katten ges mental stimulans (allmänt råd med exempel och tips).Läs författningen i sin helhet här: https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/documents/l102-djurskyddsregler-foer-hundar-och-katter-96532bottom of page