top of page

Kattlådan

Oavsett om man har en katt som lever hela sitt liv inomhus eller en som har tillgång till utevistelse, bör man tillhandahålla en kattlåda inomhus som den kan använda sig av. Detta är viktigt exempelvis vid dåligt väder, när katten kanske inte vill gå ut eller om den blivit sjuk/skadad och måste hållas inomhus.


HUR SKA DEN SE UT?


STORLEKEN HAR INGEN BETYDELSE - ELLER?

Man brukar säga att lådan ska vara minst 1,5 gånger kattens längd, från nos till rumpa (Halls, 2017). Detta är för att katten ska kunna röra sig runt i lådan och få plats att sätta sig, utan att ta i kanterna. Många hankatter hukar sig ned när de kissar och står med hela sin längd i lådan, varpå det är extra viktigt att de måste få plats. Ett tecken på att lådan är för liten är när katten krafsar i lådkanten/väggen istället för i sanden. Neilson (2008) fann att katter generellt föredrog en större låda.Hankatt som knappt får plats i lådan vid urinering och som inte kommer åt att täcka över.KANTHÖJD

Eftersom katterna gräver ner sin avföring behöver det vara lite höjd på lådans kanter. Personligen rekommenderar jag ett lite tjockare lager sand i lådan, så katterna inte gräver i lådans botten. Detta gör att katten får en trevligare upplevelse och lådans livslängd förlängs avsevärt. Man har sett att katter ibland föredrar att gräva ner urin och avföring på olika djup, därför kan det vara extra bra att ha olika mycket kattsand i olika lådor i hemmet. Det viktiga att tänka på här, är att kattungar kan ha svårt att ta sig i och ur en låda med höga kanter, varpå en mindre modell med låga kanter passar dem bra. Äldre katter som börjat få problem med leder kan också ha svårt för de högre kanterna och bör också ha en låda med lägre kanter. Värt att tänka på här är att även lådor med lite tjockare kanter kan vara svåra att ta sig i och ur för kattungar och äldre individer.


TÄCKT ELLER OTÄCKT?

I en studie av Greg, Pick & Nibblett (2013) ville man kontrollera om katterna hade någon preferens för täckta eller otäckta lådor. Konklusionen blev att de inte brydde sig så mycket, så länge lådan tömdes ofta och hölls ren och fin. Värt att anmärka är dock att i hushåll med flera katter kan en täckt låda vara ett perfekt ställe för bakhåll och kan vara en källa till stress. Om man har en täckt låda måste katten kunna stå upprätt inuti den. Tänkvärt är ocks att när lådan är täckt är det svårare att se om katten varit där och gjort sina behov och det är därför lättare att glömma bort att göra rent den.


LITTER LINER

Är som plastpåsar man trär i lådan först, innan man häller i sanden. Detta är tänkt att underlätta när det är dags att byta sand och rengöra lådan. Jag rekommenderar INTE användandet av dessa, då det är lätt för katterna att fastna med klorna i påsarna och riskera att fläka sönder såväl klo som påse. Speciellt farligt är detta för kattungar och seniorkatter.
Två olika, öppna, lådor


VART SKA DEN PLACERAS?


Ja, detta är en av de svåraste frågorna och det finns inget svar som funkar för alla katter. Generellt sätt kan man säga att lådan ska vara placerad:

 • I ett lugnt hörn av hemmet

 • Avskiljd från både vatten- & matstationer

 • På ett ställe där katten har uppsikt över vad som händer runtomkring den (så att inte en annan katt kan smyga upp bakifrån och skrämma den, eller hålla fast den i lådan)

 • Gärna i rum som ofta används av både katten och människor (hallen, sovrummet och vardagsrummet), detta för att katten använder lådan som en doftmarkering av sitt revir och skänker den trygghet.HUR MÅNGA LÅDOR BEHÖVS?


Generellt sett - en låda per katt PLUS en extra. Har du två katter ska du alltså ha MINST tre lådor på OLIKA ställen i hemmet. Detta är för att en katt inte ska kunna lägga beslag på hemmets samtliga lådor samt för att katter ofta föredrar att kissa i en låda och bajsa i en annan. De vill mycket ogärna trängas tillsammans med en annan katt i samma låda. Tänk dig själv - skulle du vilja sitta på toaletten samtidigt som någon annan försökte kissa på den? Eller gå in och hitta en bajskorv i toaletten och sen använda den själv, utan att kunna spola?VILKEN KATTSAND BÖR MAN ANVÄNDA?


Våra katter härstammar från den afrikanska vildkatten, ett ökenlevande kattdjur som har för vana att gräva ned sin avföring i öknens sand. Därför har man också sett att katter föredrar sandliknande material i sina lådor, alltså så finfördelat som möjligt. Man har också sett att de föredrar en klumpbildande lera med tillskott av aktivt kol (Nielson, 2001), som hjälper till med odörkontroll. Katter kan också ha blivit invanda att använda en sorts substrat i lådan och då är det bra om man fortsätter med den. Vill man av någon anledning byta substrat i lådan är en god regel att göra det successivt, antingen genom att kanske fylla lådan till hälften med det nya substratet och täcka detta överst med det gamla, alternativt ha olika substrat i olika lådor och se vad katten tycker om att använda.


VILKEN BÖR MAN UNDVIKA?

 • Undvik doftande kattsand, då katternas mycket känsliga luktsinne inte tycker om att bombarderas med intryck när det är dags att göra sina behov.

 • Kattsand bestående av kristaller, sk. kiselstenar, bör också undvikas då dessa är mycket vassa för katten att gå på och kan skära dem i tassarna. Denna typen av sand ska definitivt undvikas om man har kattungar eller seniorkatter, då de kan vara för svaga för att orka gräva i kristallerna.

 • Dammande kattsand. Vi människor uppskattar inte att rengöra en låda med kattsand som dammar och katterna uppskattar inte att behöva stoppa ner nosen och andas in allt damm varje gång de ska göra sina behov.


Kattsand med aktivt kol
Kattsand med aktivt kol


RENGÖRING


Forskning har visat att katterna inte har problem att dela låda med andra katter i samma hushåll, men däremot tycker de inte om när det ligger bajskorvar och kisskluttar i lådan. Rekommendationen är att rensa lådan minst en gång per dag och att byta ut sanden när den börjar lukta, MINST en gång i månaden. När man byter sand är det också viktigt att skrubba rent lådan från urinrester som kan ha satt sig i lådans botten och desinficera den. Undvik starkt doftande rengöringsmedel eftersom det kan få katten att inte vilja använda lådan igen.
REFERENSER

 1. Grigg EK, Pick L, Nibblett B. Litter box preference in domestic cats: covered versus uncovered. Journal of feline medicine and surgery. 2013 Apr;15(4):280-4. 

 2. Halls V. Playing detective… a day in the life of a cat behaviour counsellor. The Cat. 2013; Autumn: 25 – 25.  http://www.cats.org.uk/uploads/documents/Behaviour_-_To_pee_or_not_to_pee.pdf (accessed August 1, 2017) 

 3. Neilson JC. Pearl vs. clumping: litter preference in a population of shelter cats, in Proceedings. Am Vet Soc Anim Behav 2001;14

 4. Neilson JC. Litter preference test: evaluating carbon enhanced litter, in Proceedings. Am Coll Vet Behav/Am Vet Soc Anim Behav 2007b Scientific Paper and Poster Session 2007;59-60.  

 5. Neilson JC. Is bigger better? Litterbox size preference test, in Proceedings. Am Coll Vet Behav/Am Vet Soc Anim Behav 2008b Scientific Paper and Poster Session 2008;46-49.

bottom of page