top of page
Hej, det är jag som är
skaparen bakom Mera katt

Trots att katten är det vanligaste fyrbenta sällskapet i våra svenska hem är det ett av våra allra mest missförstådda husdjur. Det är först nu på senare tid som vi börjat inse att katter INTE är små hundar och att de ställer väldigt specifika och ibland utmanande krav på sina ägare. Ofta håller vi tyvärr våra katter på ett sätt som hämmar och motarbetar deras naturliga instinkter vilket i sin tur leder till sämre livskvalitet och missnöjda katter. 

Syftet med Mera katt är att sprida kunskap kring kattens naturliga beteende och hur vi kan tillgodose det. Att hjälpa föreningar, kliniker, djursjukhus och företag att förstå sig på sina kattpatienter och förbättra deras upplevelse. Att hjälpa privatpersoner förstå sina katter via föreläsningar och kurser samt rådgivning.

 

Genom att öka kunskapen om katten och dess behov kan vi också höja kattens status i samhället. 

Vi behöver alla mera katt i våra liv!

Maria Karlsson

Legitimerad djursjukskötare som alltid haft en förkärlek till katter. Under mina år på djursjukhus och mindre veterinärkliniker insåg jag behovet av att utbilda såväl djurägare som djurhälsopersonal i kattens beteende och hantering.  

 

- Legitimerad djursjukskötare

- Kandidatexamen inom djuromvårdnad

- Innehar ett Advanced Certificate in Feline Behaviour från International Cat Care.

_IMG4951b_liten.jpg
bottom of page