top of page
Föreläsningar & kurser

En stor del av jobbet i att öka förståelsen av katten och dess beteende görs genom föreläsningar och kurser. Föreläsningar kan genomföras på plats eller via webben, som ett webinar. Föreläsningar bokas för att passa in i just er verksamhet och kan hållas såväl vardag som helg, dag- som kvällstid och vi skräddarsyr innehållet utefter era förkunskaper och intressen.

För veterinärkliniker

Ett besök på kliniken är ofta mycket stressande för katt och ägare. Genom att utbilda personalen i hur man bäst hanterar katter och läser av deras sinnesstämning, kan man underlätta oerhört mycket för katterna. Det kan också handla om vad inneliggande patienter har för behov och hur man tillgodoser dem på den mycket begränsade ytan i en kattbur, samtidigt som man vill bibehålla hygienen. Vad ska man egentligen tänka på när man bygger ett kattstall?

För företag

För djuraffärer kan föreläsningar och kattkvällar vara ett sätt att bjuda in era kunder till butiken och låta dem lära sig lite mer om sina djur. Det kan också vara bra utbildning för personalen.

För uppfödare & klubbar

Som uppfödare axlar man ett stort ansvar vad gäller genetik och temperament, för att inte tala om all socialisering av kattungarna! Det gäller att se till att de vants vid människor, hantering, transport, kanske andra djur och olika ljud, för att bara nämna några saker.

För privatpersoner

Katten är ett husdjur som kräver mycket kunnande och tillhandahållande av resurser. Katten har i många år ansetts vara ett husdjur med minimalt ansvarsbehov från ägarens sida, detta stämmer inte. Ju mer vi lär oss om katten och dess beteende, desto mer inser vi vilket komplext djur de är och hur vi ska göra för att tillgodose deras starka instinkter. Att lära sig mer om sin katt och dess beteende är grunden för att ha en bra relation med sin katt och få den att leva ett tryggt och hälsosamt liv tillsammans med sina ägare. 

För föreningar

Våra ideellt arbetande djurskyddsföreningar gör oerhört mycket för att hjälpa herrelösa katter genom hela vårt land. Jag bistår gärna med föreläsningar i kattens beteende, hur man ska inreda burar, vilka individer som lämpar sig för omplacering och vilka som, tyvärr, inte gör det. Hur man ska tänka kring förvildade katter och hur man håller hygienen i ett katthem. Tips för vilka individer som passar ihop och hur man kan hjälpa potentiella adoptörer att välja rätt katt, som passar deras livsstil.

Inga kommande evenemang för tillfället
bottom of page